Geen categorie

Uw auto verzekeren in slechts enkele eenvoudige stappen

Het verzekeren van een auto is iets waar iedereen die eigenaar wordt van een auto en deze in het verkeer wil brengen mee te maken zal krijgen. Dat hoeft niet perse een probleem te zijn, zolang u maar goed rekening houdt met de verschillende, belangrijke aandachtspunten die gelden voor een auto verzekeren. In de praktijk is het immers zo dat nog steeds ongelofelijk veel mensen op dit vlak de verkeerde keuze maken met alle gevolgen van dien. Wilt u ook graag uw auto verzekeren, maar bent u daarvoor nog op zoek naar wat meer informatie en mogelijke concrete tips? Dan bent u hier op deze pagina zeker aan het juiste adres!

 1. Een goede voorbereiding kan wonderen doen 

In eerste instantie is het de moeite waard om voor uw auto verzekeren even het nodige vooronderzoek te doen. Veel mensen staan er niet bij stil, maar een goede voorbereiding kan er zomaar voor zorgen dat u komt te beschikken over een interessantere autoverzekering en over een verzekering die voordeliger kan worden afgesloten. Enkele zaken die u op voorhand kunt doen zijn in ieder geval de volgende:

 1. U kunt onderzoeken bij welke verzekeraar u de autoverzekering wenst af te sluiten; 
 2. Het is mogelijk om na te gaan welk type autoverzekering uw voorkeur wegdraagt; 

In het bijzonder dit laatste punt is van cruciaal belang. Veel mensen beginnen namelijk pas na te denken over het soort autoverzekering waar ze gebruik van willen maken op het ogenblik dat ze bij de verzekeraar zitten. Dat is uiteraard goed mogelijk, alleen maakt u dan wel enigszins een sprong in het diepe. Is het voor u bijvoorbeeld het interessantst om te kiezen voor de WA-verzekering of kiest u toch liever voor een wat meer uitgebreide verzekering? Goed de pro’s en contra’s van de verschillende opties tegenover elkaar afwegen is echt een must wanneer u uiteindelijk met zekerheid de beste autoverzekering wenst af te sluiten. 

 1. Hoe uw auto verzekeren? 

In ieder geval, het eerste punt waar u bij een auto verzekeren rekening mee dient te houden heeft uiteraard betrekking tot het type autoverzekering waar gebruik van zal worden gemaakt. Op dit vlak wordt er een onderscheid gemaakt tussen de volgende drie opties: 

 1. De WA-verzekering; 
 2. De beperkt casco verzekering;
 3. De volledige casco of de allrisk autoverzekering; 

De WA-verzekering is de verzekering welke u sowieso wettelijk verplicht moet afsluiten voor uw auto. Uw auto verzekeren door middel van dit type van autoverzekering brengt eigenlijk vooral als belangrijkste voordeel met zich mee dat de kosten die eraan verbonden zijn erg laag liggen. Daar tegenover staat wel dat ook de dekkingen slechts een zeer beperkt karakter kennen. Concreet is het dan ook zo dat u door het afsluiten van de WA-verzekering uitsluitend kunt rekenen op een dekking van schade die wordt veroorzaakt ten opzichte van derden. 

 1. Wanneer kiezen voor de beperkt of volledig casco verzekering?

Uw auto verzekeren enkel en alleen voor schade ten opzichte van derden zal uiteraard lang niet voor iedereen de beste keuze zijn, integendeel. Voor heel wat mensen is het dan ook belangrijk dat hun voertuig op een veel betere manier wordt gedekt. Geldt dat ook voor u? Dan kunt u daarvoor kijken in de richting van ofwel een beperkt ofwel een volledige casco verzekering. Voor een beperkt casco verzekering geldt dat verschillende vormen van schade aan de eigen auto door de autoverzekering worden gedekt. Het gaat hierbij om schade welke wordt veroorzaakt door: 

 1. Een aanrijding met dieren; 
 2. Brand, een blikseminslag of een explosie; 
 3. Diefstal of bijvoorbeeld een inbraak; 
 4. Storm of een andere vorm van natuurgeweld; 

Naast bovenstaande vormen van schade is het zo dat er ook een dekking van ruitschade wordt voorzien door een beperkt casco verzekering. Een sterretje in de voorruit of een gebroken voorruit? In beide gevallen komt de verzekering perfect tussen in de schade.

 1. Uw auto verzekeren met een allrisk autoverzekering?

Ook uw auto verzekeren door middel van een allrisk autoverzekering is uiteraard een optie. In dit geval is het echter zo dat u rekening dient te houden met een prijskaartje die vrij duur zal uitvallen. Deze hogere verzekeringspremie wordt gerechtvaardigd door het feit dat ook de eigen schade aan het voertuig mee is verzekerd. Bent u dus met andere woorden in fout bij een ongeval? Ook dan zult u kunnen rekenen op een bepaalde financiële tegemoetkoming. Let wel, wanneer er sprake is van opzettelijke schade aan het voertuig spreekt het voor zich dat deze wel is uitgesloten door de allrisk autoverzekering.

 1. Hou rekening met de specificaties van uw auto 

De kostprijs die uw auto verzekeren met zich meebrengt zal in de praktijk grotendeels worden bepaald door de specificaties waarover de wagen beschikt. Een zware wagen verzekeren gaat altijd gepaard met aanzienlijk hogere kosten. Dit is ook niet zo vreemd. Op het ogenblik dat er zich een schadegeval voordoet is de kans namelijk erg groot dat de materiële schade bij een auto met zware specificaties groter uitvalt in vergelijking met een eerder bescheiden auto. Hou er bovendien ook rekening mee dat bijvoorbeeld het verschil tussen een cabrio en een coupe eveneens voor een niet onbelangrijk deel bepalend kan zijn voor de kostprijs van uw verzekering. Het is dus zeker de moeite waard om hier rekening mee houden wanneer u van plan bent om een nieuwe auto te kopen. 

 1. Denk na over het eigen risico van uw autoverzekering

Bij uw auto verzekeren is het ook altijd de moeite waard om even de nodige aandacht te besteden aan het eigen risico waarvan sprake is. Veel mensen staan hier niet bij stil, maar het eigen risico vrijwillig verhogen kan u heel wat geld besparen. Des te hoger het eigen risico op uw autoverzekering komt te liggen, des te lager de verzekeringspremie immers zal worden. Het spreekt voor zich dat dit ongelofelijk interessant is. Hoe langer u zonder schade kunt blijven rijden, des te groter het financiële voordeel uiteindelijk zal uitvallen waar u op kunt rekenen. Let wel, bij een mogelijk schadegeval zult u wel (veel) meer kosten zelf moeten dragen. Dit is uiteraard ook wel iets om bij stil te blijven staan.