Vervoer

Dronkenschap. Wat doet dat met je autoverzekering?

Ben jij de bob? Deze campagne was een regelrecht succes. Iedereen weet wat de ‘bob’ betekent, namelijk dat je die avond niks drinkt, omdat je nog moet rijden. Toch gebeurt het nog te vaak dat mensen na het drinken achter het stuur kruipen. De gevolgen zijn dat er ongevallen gebeuren waar alcohol in het spel was. In dat geval wordt de schade in veel gevallen verhaald op degene die dronken was.

De WA-verzekering, een standaard autoverzekering, vergoedt soms de schade op de dader. Niet alles, want de verzekeraar is verplicht, ook als iemand gedronken heeft, om de schade van de andere partij te vergoeden. Toch gebeurt het wel eens (bij 40% van de verzekeraars) dat er uitsluiting plaatsvindt van voor de schade die veroorzaakt is. Dit betekent dat de schade in eerste instantie vergoedt wordt door de verzekeraar, maar dit vervolgens kan verhalen bij de dader.

Het is over het algemeen zo dat de schade aan je eigen auto in geen enkel geval vergoed wordt wanneer je dit met alcohol op hebt aangebracht. Dit kan al snel in de duizenden euro’s lopen. 

Het is ook goed om te weten dat de verzekeraar het recht heeft om de verzekering op te zeggen. Dit kan ook problemen opleveren met het vinden van een nieuwe autoverzekering. Mochten het niet lukken om een normale autoverzekering af te sluiten? Dan zijn er verzekeringen die wel mensen met een strafrechtelijk verleden (in dit geval rijden met alcohol) accepteren. Uiteraard liggen de kosten van deze verzekeringen hoger.